مجامع سالیانه

تا سال 96

مجامع انتخابات هیئت مدیره و بازرس و اجرای قانون و مواد 17 و 18 اساسنامه

ردیف

استان

آخرین تاریخ مجامع برگزارشده

دوره خلاء قانونی

مجامع برگزار شده در سال 95

وضعیت

ملاحضات

هیئتمدیره

انتخاب بازرس

هیئت مدیره سال

بازرس

سال

هیئت مدیره

بازرس

1

اردبیل

88

-

-0-

4

-

-

احکام ندارد

-

2

خراسان جنوبی

1/11/92

1/11/92

-

3

16/12/95

-

احکام ندارد

-

3

سمنان

5/4/92

5/4/92

1

3

-

-

احکام دارد

+

4

قم

-

=

-

3

26/12/94

26/12/94

احکام ندارد

مجوز ندارد

5

قزوین

-

=

-

3ماه

26/9/94

26/12/95

احکام دارد

+

6

بوشهر

-3

4/3/95

4/3/95

احکام ندارد

+

7

چهارمحال بختیاری

21/8/90

21/8/90

3

3

-

-

احکام ندارد

-

8

خراسان شمالی

21/10/93

21/10/93

6

6

-

-

احکام ندارد

-

9

آذربایجان شرقی

-


2

2

-

-

احکام ندارد

-

10

آذربایجان غربی

14/4/94

14/4/94-

-

احکام ندارد

-

11

سیستان و بلوچستان

19/2/89

19/2/89

7

7

-

-

احکام ندارد

-

12

کرمان

9/2/89

9/2/89

7

7

-

-

احکام ندارد

-

13

گیلان

16/8/92

16/8/92


2

22/12/95

22/12/95


-

14

لرستان

23/11/91

23/11/91

1

4

18/8/95

18/8/95


-

15

همدان

26/8/94

26/8/94

1

1

-

-

احکام ندارد

-

16

یزد

22/10/88

22/10/88

7

7

-

-

احکام ندارد


17

مرکزی

15/12/92

15/12/92


3

18/11/95

18/11/95

احکام ندارد

-

18

کهکیلویه و بویر احمد

11/2/92

11/2/92


3

-

-

-

مجوز ندارند

19

اصفهان

29/7/94

29/7/94


-

-

-

-

-

20

خوزستان

6/12/91

6/12/91

1

4

26/2/95

26/2/95

-

-

21

زنجان

28/9/89

28/9/89

6

6

-

-

احکام ندارند

مجوز ندارد

22

ایلام

22/10/89

22/10/89

7

7

-

-

احکام ندارند

بلا تکلیف

23

هرمزگان

11/3/95

11/3/95


-

11/3/95

11/3/95

احکام دارد

+

24

البرز

7/6/95

7/6/95


-

17/6/95

17/6/95

احکام دارد

+

25

خراسان رضوی

13/12/87

13/12/88

6

6

13/12/94

13/12/94

احکام دارند

مجوزندارند

26

فارس

20/11/93

20/11/93


2

-

-

احکام ندارند

مجوز دارند

27

تهران

30/4/94

30/4/94


-

-

30/4/95

احکام دارند

وزارت کشور

28

کرمانشاه

-

-


-

-

-

-

تغییر قانون

29

کردستان

-

-


-

-

-

-

تغییر قانون

30

گلستان

-

-


-

-

-

-

14/6/95

اقدام

31

مازندران

-

-


-

-

-

-

تغییر قانون

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/30
تعداد بازدید:
570
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal