تاریخچه
تاریخچه موسسه کانون صنفی بازنشستگان وزارت جهاد سازندگی حسب مواد 8 و 11 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ، فعالیت خود را طی پروانه تمدید شده شماره 470/2/42 الف مورخ 20/9/94 آغاز و با مرکزیت تهران خیابان فلسطین شمالی پائین تر از زرتشت کوچه عتیقی نژاد پلاک 30 و در حال حاضر دارای 1300 نفر عضو میباشد کانون بر اساس مفاد اساسنامه نسبت به اجرای وظایف مندرج در ماده 4 اساسنامه اقدام و فعالیت می نماید قابل ذکر است که کانون در تاریخ 3/2/92 به عنوان موسسه صنفی کانون بازنشستگان وزارت جهاد سازندگی در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات تجاری تحت شماره 31486 و شناسه ملی 10320865024 ثبت و در روزنامه رسمی آگهی گردیده است .
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/12
تعداد بازدید:
1827
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal