هیات مدیره و شورای عالی تهران
شورای کانون بازنشستگان و هیات مدیره با حضور و نقش آفرینی موثر کانون بازنشستگان جهادسازندگی و تلاش در تحقق و ایجاد ساختار آن به منظور سازماندهی امور بازنشستگان در استان تهران با محوریت کانونها با هماهنگی و همکاری و حمایت صندوق بازنشستگی کشوری در اسفند ماه سال94 بمنظور پیگیری امور بازنشستگان از مبادی ذیربط قانونی (مجلس ، دولت و ...) و ایجاد یک ظرفیت حقوقی برای تعامل مثبت و سازنده با جایگاههای تاثیر گذار در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری مربوط به امور صنفی معیشتی و رفاهی و درمانی بازنشستگان عزیز با انجام برگزاری یک مجمع از کانونهای استان تهران و انجام انتخاب و تشکیل شورا و هیئت مدیره کانونهای استان تهران به شرح ذیل محقق گردید. :
1-شورای کانون بازنشستگان استان تهران با 25 عضو از کانونهای استان تهران
2- هیئت مدیره کانون بازنشستگان استان تهران با 5 عضو از کانونهای استان تهران
این امور با همکاری و هماهنگی صندوق بازنشستگان کشوری و کلیه کانون های بازنشستگان دستگاه های اجرائی مختلف برنامه ریزی و اقدام گردیده است در این راستا 80 کانون ثبت شده بازنشستگان مرکزی در تهران شورائی تحت عنوان شورای کانون بازنشستگان استان تهران با 25 عضو انتخاب و یک هیئت مدیره 5 نفره ذیل این شورا تشکیل گردید. قابل ذکر است نماینده کانون بازنشستگان جهاد سازندگی موفق گردیده است هم در ترکیب شورای مرکزی و هم در ترکیب هیئت مدیره کانون های استان تهران در انتخابات به عمل آمده از سوی کانون بازنشستگان انتخاب و حضور یابد.
ذیل شورای مرکزی کانون بازنشستگان استان تهران کمیته های تخصصی از قبل کمیته امور حقوقی و مجلس کمیته امور رفاهی و بیمه و ... نیز سازماندهی شده که جلسات متعددی را در بحث بررسی قانون مدیریت خدمات کشوری و لایحه برنامه ششم توسعه داشته اند .
تاریخ به روزرسانی:
1399/03/12
تعداد بازدید:
4768
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal